Medycyna pracy

Krok 1

Przygotowanie oferty i podpisanie umowy

1. Zgłoś się do nas osobiście lub telefonicznie,
a my przygotujemy ofertę dopasowaną
do Twojej firmy

Bytom, ul. Chorzowska 14 (administracja
2-gie piętro, pon-pt 7.30 – 15.00)
tel. 32/281-10-00

2. Napisz do nas
Wyślij e-mail na adres biuro@promed.bytom.pl

Podpisaną umowę można przesłać mailowo lub faxem 32/281-10-00,
a oryginał dostarczyć osobiście lub pocztą

Krok 2

Realizacja badań

1. Wypełnij skierowanie

2. Przekaż skierowanie pracownikowi, który ma wykonać badanie

3. Pracownik umawia się na badanie telefonicznie

4. Badania wykonywane są w ciągu jednego dnia

5. Co należy zabrać:
– skierowanie i dokument tożsamości oraz prawo jazdy o ile tego zakresu dotyczy badanie
– książeczkę sanitarna-epidemiologiczna
– posiadana dokumentację medyczną (karty informacyjne, badania diagnostyczne, specjalistyczne).
– przy orzeczonej niepełnosprawności lub posiadanych świadczeniach ZUS – stosowne orzeczenie lekarskie
– jeśli wykonywane będą badania kontrolne (po zwolnieniu lekarskim, urlopie zdrowotnym) – zaświadczenie od lekarza leczącego oraz posiadaną dokumentację medyczną)

Krok 3

Rozliczenie umowy

1. Wystawianie miesięcznych faktur na podstawie zrealizowanych badań

2. Zrealizowane badania przedstawiamy w comiesięcznych zestawieniach imiennych ze szczegółowym opisem badań

Miejsca wykonywania usług:

Bytom, ul. Łużycka 7, tel. 795-073-300

Bytom, ul. Chorzowska 14, tel. 503-414-047