karty EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein).

karty ekuz

Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego, np.:

  • w celach turystycznych,
  • w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych,
  • w celu podjęcia studiów,
  • pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę,
  • w celu poszukiwania pracy – do momentu podjęcia zatrudnienia.

Aby otrzymać EKUZ, należy złożyć wniosek w oddziale wojewódzkim lub delegaturze Funduszu:

  • osobiście,
  • pocztą,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
  • pocztą elektroniczną (przy zachowaniu obowiązku osobistego odbioru karty)
  • faksem.

Do wniosku trzeba załączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.nfz.gov.pl/ekuz.