medycyna pracy

Badania z zakresu medycyny pracy oferujemy osobą indywidualnym jak i również zakładom pracy.

OFERUJEMY:

 • badania wstępne
 • badania okresowe
 • badania kontrolne
 • badania sanitarne (z wpisem do książeczki zdrowia)
 • ogólne (z badaniami specjalistycznymi)
 • wysokościowe do 3m
 • wysokościowe powyżej 3m
 • badania kierowców ( tylko NZOZ PRO-MED BYTOM UL. ŁUŻYCKA 7)

W ZAKRESIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH, KTÓRE WYKONYWANE SĄ W NASZEJ PLACÓWCE WCHODZĄ:

 • RTG płuc
 • EKG
 • Audiometria
 • Spirometria
 • Badania laboratoryjne
 • Konsultacje specjalistyczne: okulistyczne, laryngologiczne, neurologiczne

KONTAKT W/S OFERT Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY: 32/281-10-00