podstawowa opieka zdrowotna

Aby Państwo mogli skorzystać z naszych świadczeń z zakresu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej wymagane jest złożenie w naszej przychodni deklaracji wyboru

lekarza, pielęgniarki, położnej

W tym miejscu mogą Państwo pobrać deklarację i złożyć ją w punkcie rejestracji naszej przychodni lub wypełnić ją na miejscu przy pomocy naszego pracownika.

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej

W przypadku osób nie mogących zgłosić się osobiście po uzgodnieniu telefonicznym nasz pracownik może podejść do zainteresowanej osoby w jej miejscu zamieszkania i odebrać delkarację lub pomóc w jej wypełnieniu.