rejestracja

DOKUMENTY DO REJESTRACJI

Do rejestracji pacjent jest obowiązany okazać kartę elektroniczną oraz dokument potwierdzający prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej np. ZUS RMUA, podbita legitymacja ubezpieczeniowa (ważna 1 miesiąc od podbicia), zaświadczenie z Urzędu Pracy, legitymacja emeryta lub rencisty itp.

Szczegółowe informacje dotyczące potwierdzenia ubezpieczenia znajdą Państwo na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przypadku stanu nagłego, brak dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia!

Pacjenci mogą rejestrować się w poradni osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub telefonicznie. Do poradni podstawowej opieki zdrowowotnej rejestracja telefoniczna od godziny 8.00, a do poradni specjalistycznych od godziny 11.00.