ważne telefony

POGOTOWIE:

  TELEFON STACJONARNY:  999

  TELEFON KOMÓRKOWY:   999 lub 112

Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala

ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
tel. 22/572-60-46
infolinia 800-392-976
infolinia “kolejkowa” 800-132-648
infolinia@nfz.gov.pl
www.nfz.gov.pl

Wydział Skarg i Wniosków
tel. 22/572-60-21, 22/572-61-55, 22/572-61-95

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

40-844 Katowice, ul. Kossutha 13
tel. 800-190-590
www.nfz-katowice.pl

Biuro Działu Skark i Wniosków
tel. 32/735-05-45

Recznik Praw Pacjenta
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46, 01-829 Warszawa
tel./faks: 22/833-08-86
sekretariat@bpp.gov.pl
www.bpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia:
800-190-590 (pn.-pt. w godz. 9.00 – 21.00)