Przyjazny DDom

Przyjazny ddom

Uprzejmie informujemy, że 30 kwietnia 2018 roku zakończyła się realizacja projektu “Przyjazny DDom”  w ramach, którego pacjenci mogli korzystać z usług bezpłatnie.   

Od maja 2018 roku dzienny dom opieki medycznej “Przyjazny DDom” oferuje swoje usługi odpłatnie.  Koszt pobytu za osobę: 2000,00 zł/ miesięcznie. Liczba miejsc: 12      

W ramach pobytu świadczone są usługi: pielęgnacyjne, opiekuńcze, rehabilitacyjne, medyczne. Dzienny dom opieki medycznej działa w godzinach: 7: 30- 15: 30.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.00 tel.32/281-10-00

Projekt „Przyjazny DDOM” jest to pilotażowy projekt, realizowany pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia, polegający na utworzeniu i funkcjonowaniu Dziennego Domu Opieki Medycznej w Bytomiu.  Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wsparcie procesu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z terenu Bytomia i okolic poprzez stworzenie i zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej od 01.10.2016r. do 30.04.2018r. Całkowita wartość projektu: 1.007.327,16 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie 84,28%.

„Przyjazny DDom” rozpoczął swoją działalność 01.10.2016r. Warunki, które zapewniamy naszym 12 podopiecznym w Dzienny Domu Opieki Medycznej (DDOM) są zbliżone do warunków domowych.  Świadczenia dla Pacjentów są  bezpłatne ! Świadczymy pomoc w zakresie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, dietetycznej, logopedycznej, farmaceutycznej i opiekuńczo-terapeutycznej. Zapewnimy naszym Pacjentom kompleksowe usługi w jednym miejscu z myślą o poprawie ich sprawności i funkcji życiowych.

Nabór pacjentów do naszego DDOM jest ciągły – wystarczy dostarczyć skierowanie wraz z kopią ostatniego wypisu ze szpitala z ostatnich 12 miesięcy do Rejestracji “Przyjaznego DDom” SAR Sp.J. – adres:

Bytom ul. Chorzowska 14 (II piętro w godzinach 7.30-15.30). Skierowanie zostanie umieszczone w kolejce wg daty wpływu do Rejestracji DDOM, a następnie zweryfikowane przez zespół terapeutyczny. Telefonicznie zostaną Państwo powiadomieni o podjętej decyzji. Wszelkie informacje zawarte są również w ulotkach i informacjach wywieszonych w naszych poradniach lub bezpośrednio pod numerem telefonu 730-365-655.