Co oferujemy w ramach projektu?

Nasz „Przyjazny DDOM” dysponuje:

 • 12 miejscami dla podopiecznych
 • udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych
 • pomieszczeniem do rehabilitacji leczniczej
 • pomieszczeniem do spotkań i jadalnią
 • kuchnią do przygotowywania posiłków
 • pomieszczeniem do wypoczynku
 • toaletami i łazienką dla pacjentów
 • gabinetami dla lekarzy, pielęgniarek i pozostałego zespołu terapeutycznego

Zakres wsparcia „Przyjaznego DDom”:

 • opieka lekarska, pielęgniarska, fizjoterapuetyczna, dietetyczna,logopedyczna,psychologiczna,farmaceutyczna, terapeutyczna i opiekuńcza
 • edukacja pacjenta w zakresie samoopieki i samopielęgnacji
 • usprawnianie ruchowe
 • stymulacja procesów poznawczych
 • terapia zajęciowa
 • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki

Czas pobytu w „Przyjaznym DDom”:

 • Czas pobytu będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie będzie krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych
 • „Przyjazny DDom” funkcjonuje we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30
Regulamin organizacyjny Przyjazny DDOM.pdf Regulamin rekrutacji Przyjazny DDOM